Whistleblowing - Oznámení protiprávního jednání

Povinná osoba Josef Škrkoň - Techplast, a.s. zveřejňuje následující informace podle ust. § 9 odst. 2, písm. b) zák. č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“):

1. Oznámení o protiprávním jednání ve smyslu § 2 odst. 1 zákona lze učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému na https://intranet.techplast.cz/podpora nebo u příslušné osoby (Jany Čermákové - Personalistky), a to osobně, nebo telefonicky na čísle 734 577 208.

2. Oznamovatel může učinit oznámení též Ministerstvu spravedlnosti a to postupem, který Ministerstvo zveřejnilo na svých webových stránkách.

3. Povinná osoba vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

4. Podrobnosti stanoví vnitřní směrnice pro vyřizování oznámení, která je součástí systémové dokumentace povinné osoby.